Kauczuk chloroprenowy

Elastomer

Elastomery są sztywne, zwykle miękkie, ale zawsze elastycznie odkształcają się pod wpływem obciążenia. Po odciążniu elastomery wracają do swojego pierwotnego kształtu.

Po podgrzaniu, elastomery nie przekształcają si w plastik (nie są odkształcalne) i nie topią się. Przy wysokich temperaturach dochodzi do rozkładu i materiał ilega zniszczeniu. Elastomery nie są topliwe, nie są zgrzewane i nierozpuszczalne, ale dają się rozcieńczać.

Sprężystość materiału elastomerowego określona jest przez stopień usieciowienia. Proces łączenia to proces wulkanizacji lub utwardzania. Wulkanizowane elastomery są również nazywane „gumami".

Chloropren to wspólna nazwa dla związku organicznego 2-chlorobuta-1,3-dien. Ten bezbarwny płyn jest monomerem do produkcji polichloroprenu polimerowego, rodzaju gumy syntetycznej. Polichloropren jest lepiej znany jako neopren, nazwa handlowa nadana przez firmę DuPont.