Aramid PTPA

Półkrystaliczny termoplastik

Włókna aramidowe są mocnymi włóknami syntetycznymi odpornymi na wysoką temperaturę. Są one używane w przemyśle lotniczym i mają zastosowanie w wojsku dla kompozytów batalistycznych, pancerzy, opon rowerowych oraz jako substytut azbestu. Jest tak daleko, że cząsteczki w łańcuchu włókien aramidowych są silnie ukierunkowane wzdłuż osi włókna stąd duża wytrzymałość wiązania chemicznego.