Zielona Koncepcja Habasit

W czasie, gdy niezbędne jest dla każdego - zarówno dla przedsiębiorstw, jak i obywateli - przyczynienie się do ochrony środowiska i zasobów naturalnych naszej Ziemi, Habasit określiła swoje zaangażowanie w tej kwestii w Zielonej koncepcji następująco:

Poszanowanie ograniczonych zasobów Ziemi i tym samym świadomość delikatnej równowagi pomiędzy przemysłem i naturą, wymusza na nas powzięcie działań skupionych wokół środowiska. Prowadzą one do pojawiania się produktów, procesów i operacji będących bardziej przyjaznych środowisku.
Habasit Green Concept Label W związku z wydanym oświadczeniem została stworzona etykieta, która umieszczana jest na wszystkich produktach i usługach, co pomaga naszym klientom chronić środowisko.
Habasit Environmental Policy

 

Polityka w zakresie ochrony środowiska

Przeczytaj w naszej Polityce w zakresie ochrony środowiska w jaki sposób spójne środki służą ciągłemu doskonaleniu naszych produktów, procesów produkcyjnych i operacji.