Taśmy monolityczne uzębione Habasit Cleandrive

Taśmy monolityczne uzębione Habasit Cleandrive to znaczne korzyści w zastosowaniach wymagających higieny w przemyśle spożywczym. Nowoczesna technologia i konstrukcja spełniają rygorystyczne wymogi higieny stawiane przez klientów, a jednocześnie zapewniają doskonałą sprawność, niezawodność i oszczędność.

Niezawodność

Taśmy Habasit Cleandrive wzmacniane są kordami aramidowymi, zapewniającymi stabilność wymiarową. Umożliwia to ciągłe i niezawodne zazębianie się taśmy na kołach, co powoduje zmniejszenie zużycia taśmy, ograniczenie prac konserwatorskich i skrócenie przestojów.
Tradycyjne taśmy monolityczne wydłużają się w okresie użytkowania, natomiast taśmy Habasit Cleandrive są stabilne wymiarowo (nie wydłużają się)
Działanie skrobaków na tradycyjne taśmy monolityczne ze znakami wytłaczania, a taśmy Habasit Cleandrive z gładką powierzchnią bez znaków obróbki

Odporne na działanie skrobaków

Stosowany przez nas proces produkcyjny umożliwia nam wytwarzanie taśm Habasit Cleandrive całkowicie bez znaków obróbki podczas wytłaczania. Zwiększa to skuteczność działania skrobaków, ponieważ można nimi bezpiecznie usuwać resztki produktów z taśmy, zmnieszając tym samym zagrożenie zanieszczynia transportowanych produktów spożywczych.
Tradycyjne taśmy monolityczne z ostrymi krawędziami; taśmy Habasit Cleandrive z zaokrąglonymi krawędziami, ułatwiającymi czyszczenie

Higieniczna konstrukcja

Higieniczna konstrukcja odgrywa coraz ważniejszą rolę w optymalizowaniu higieny procesu technologicznego. Gładkie zaokrąglenia ułatwiają usuwanie pozostałości produkcyjnych – nawet ze spodniej strony taśmy.
Tradycyjne taśmy monolityczne wymagają elementów wspomagających zazębienie; taśmy Habasit Cleandrive zazębiają się prawidłowo, bez dodatkowych akcesoriów

Łatwa konstrukcja, instalacja taśmy – i wymiana

Taśmy Habasit Cleandrive zmniejszają ilość prac konstrukcyjnych podczas budowania przenośnika. Konstrukcja taśmy nie wymaga naprężenia, eliminując potrzebę aktywnego zesprzęglania kół zębatych, co z kolei zwiększałoby złożoność i koszt oraz skracałoby okres żywotności z powodu ścierania.
W tradycyjnych taśmach monolitycznych stosowane są twarde i sztywne materiały; taśmy Habasit Cleandrive są wytrzymałe i elastyczne

Wąskie elementy nośne

Elastyczna i wytrzymała konstrukcja umożliwia korzystanie z najmniejszych średnic kół zębatych, a zatem minimalizuje możliwość uszkodzenia produktu lub jego utraty podczas transferu.