REACH Naleving

Habasit is op de goede weg
 
REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën en is in het leven geroepen om gezondheids- en milieurisico's met betrekking tot dagelijkse chemicaliën in de industrie tot een minimum te beperken.
 
REACH is de nieuwe regelgeving na een vergaande hervorming van EU-beleid voor chemicaliën en is in juni 2007 van kracht geworden. Vanaf toen is aan alle EU-producenten en in de EU aanwezige importeurs van chemische substanties gevraagd hun producten te registreren bij de European Chemicals Agency (ECHA) in Helsinki, Finland. Het is geldig in alle lidstaten en harmoniseert de bestaande nationale chemische regelgeving. In de toekomst kunnen alleen chemicaliën worden verkocht die zijn geregistreerd en getest voor de bestemde toepassing. Op 1 december 2008 eindigde de pre-registratieperiode. Daarna zal het daadwerkelijke registratieproces starten met verschillende deadlines afhankelijk van de aard van het chemisch middel
 
Hebben Habasit en haar klanten iets te maken met REACH?
 
De producten van Habasit vallen onder REACH. We hebben veel contact met onze grondstoffenleveranciers vanaf 2007 om er zeker van te zijn dat alle stoffen in onze producten een pre-registratie hebben en geregistreerd zullen zijn bij ECHA binnen de gestelde wettelijke termijn. Het gebruik van onze producten zoals gecommuniceerd met onze leveranciers is hetzelfde als het gebruik dat aangegeven is in onze productgegevens. Wanneer wij bemerken dat bepaalde klanttoepassingen niet zijn opgenomen of ondersteund, zullen we, voor zover mogelijk, de noodzakelijke stappen nemen om deze op te laten nemen. We nemen alle noodzakelijke stappen om een normale levering van onze producten te garanderen.
Habasit - REACH