Tuotevastuu/käyttöhuomautuksia

Jos valtuutettu Habasit-asiantuntija ei suosittele valittua Habasit-tuotetta, asiakas vastaa itse oikean tuotteen valitsemisesta ja käyttämisestä, tuoteturvallisuus mukaan luettuna.
Kaikki tiedot annetaan ainoastaan suosituksina.Tietojen katsotaan olevan luotettavia, mutta Habasit ei kuitenkaan anna mitään takuita tietojen oikeellisuudesta tai tuotteen sopivuudesta tietyntyyppiseen käyttöön.Tässä mielessä Habasit ei myöskään anna mitään takuita eikä ota mitään vastuuta.Tässä annetut väittämät perustuvat normaalioloissa suoritettuihin laboratoriokokeisiin käyttäen pienessä mittakaavassa olevia koelaitteistoja eivätkä ne välttämättä vastaa teollisuuden tuotanto-olosuhteita.Uudet havainnot ja kokemukset voivat johtaa siihen, että muutoksia tehdään nopeasti ilman ennakkoilmoitusta.

KOSKA HABASIT JA SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT PYSTY VAIKUTTAMAAN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN, EMME VOI OTTAA MITÄÄN VASTUUTA TUOTTEIDEN SOPIVUUDESTA.TÄMÄ KOSKEE MYÖS TUOTANTOTULOKSIA, TAVAROIDEN VALMISTUSTA SEKÄ MAHDOLLISIA PUUTTEITA, VAHINKOJA, VÄLILLISIÄ VAHINKOJA TAI MUUNTYYPPISIÄ VAHINKOJA.