Habasits Retningslinjer for personvern på Internett (Privacy Policy)

Habasit AG (hovedselskapet for alle medlemmene i Habasit-gruppen) er veldig fokusert på å verne om personlig informasjon som sendes til oss når du bruker websidene våre. Nedenfor vil vi fortelle deg hvordan vi bruker informasjon som vi kan motta fra våre websider. “Vi/vår/oss” refererer til Habasit AG, Römerstr.1, CH-4153, Reinach-Basel, Sveits.

Samle inn informasjon
Du kan besøke de fleste av websidene våre uten å måtte oppgi informasjon som kan bidra til å identifisere deg. Våre webservere samler kun inn domenenavn eller IP-adresse når du er inne på websidene våre.
På enkelte av våre websider kan det derimot være behov for noen personopplysninger fra deg for å kunne svare på en spesifikk anmodning om blant annet mer informasjon om våre produkter. Du kan registrere deg, slik at du kan laste ned forskjellige ting og motta brosjyrer om produkter og tjenester som er tilgjengelige fra Habasit-gruppen. Informasjonen vi samler inn kan inkludere navn, adresse, telefonnummer, faksnummer og/eller e-postadresse, slik den blir oppgitt av deg via vårt innsendingsskjema.

Bruk av innsamlet informasjon
Vi samler inn opplysninger om domenenavn og IP-adresse for å måle antall besøk, hvor lang tid som brukes på websidene, hvor mange sider som blir vist, etc. Du kan vanligvis stille inn nettleseren din slik at datamaskinen ikke lagrer disse opplysningene og vi ikke får tilgang til disse. Dersom du velger ikke å tillate informasjonskapsler, vil ikke den automatiske innloggingsfunksjonen fungere. Vi bruker disse opplysningene til å lage statistikker om bruken av websidene våre og hvordan vi skal forbedre innholdet. Personopplysninger som er sendt inn av deg, brukes kun på følgende måter:
- til å svare på din forespørsel eller for å behandle andre anmodninger du har, slik at vi kan tilby deg informasjon, produkter eller tjenester. Vi deler ikke ut, selger eller leier ut personopplysinger om deg til noen tredjepart utenfor Habasit-gruppen (med mindre disse er engasjert på Habasit-gruppens vegne).
- for å hjelpe oss med å forstå hvilke produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg, slik at vi kan forbedre og utvikle produktene og tjenestene våre
- for å kunne gjennomføre forpliktelser som vi har tatt på oss vedrørende kontraktsinngåelser mellom oss og deg
- for at du kan delta i våre interaktive funksjoner, dersom du ønsker dette
- for å varsle deg om endringer i våre tjenester.

Vi vil dele opplysningene med det relevante selskapet i Habasit-gruppen for ditt land, slik at de kan ta seg av forespørselen din eller gi deg den informasjonen du trenger. Det kan også hende at vi deler opplysningene innad i Habasit-gruppen, slik at valgte medlemmer av Habasit-gruppen kan bruke den på stort sett samme vis som beskrevet over. Dette er for at hele Habasit-gruppen skal kunne imøtekomme dine krav og forstå dine behov for våre produkter og tjenester.
Det kan hende at du blir kontakt av noen fra Habasit-gruppen, enten via e-post, telefon, faks, meldingstjeneste eller vanlig post.
Habasit-gruppen kan dele dine personopplysninger med andre selskaper som vi har leid inn for å tilby deg tjenester, slik at forespørselen eller anmodningen om informasjon om produktene våre kan bli behandlet. Disse selskapene er kontraktsmessig forpliktet til kun å bruke disse opplysningene som en del av tjenestene vi har leid dem inn til å yte. Vi frigjør personopplysninger dersom du ber om det, eller hvis loven påbyr dette (for eksempel for å beskytte kontoen din mot forsøk på svindel.

Koblinger til andre websider
Websidene våre kan inneholde koblinger til andre websider, for eksempel andre medlemmer i Habasit-gruppen, partnerselskaper eller distributører og myndigheter. Selv om vi prøver å ha koblinger kun til sider som deler våre høye standarder og respekt for privatliv, er vi ikke ansvarlige for innholdet, sikkerheten eller håndteringen av personopplysninger på andre websider enn våre egne. Derfor er vi ikke ansvarlige for beskyttelsen av personopplysninger av noe slag når du forlater våre websider. Du bør være varsom og lese gjennom personvernerklæringen som gjelder for den aktuelle websiden.

Overføring av data
Det kan hende at vi må videresende opplysningene dine til andre land, for eksempel til selskaper i Habasit-gruppen, eller for håndtering av personell i andre land som arbeider for oss eller som er engasjert av oss for å hjelpe til med vår forretningsvirksomhet. Det kan være ting som å sende over informasjon som du har bedt om, ferdigstilling av bestilling og administrasjon av kundekontoen din, eller for å yte supporttjenester.

Datasikkerhet
Vi benytter oss av passende fysiske, elektroniske og administrative sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine personopplysninger som er samlet inn via våre websider fra uautorisert tilgang eller offentliggjøring. Vi har begrenset adgangen til dine personopplysninger til personell innenfor Habasit-gruppen eller tilknyttete foretak, og da kun der hvor det er behov for disse opplysningene.
Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte dine personopplysinger, kan ikke overføring av informasjon over Internett ansees å være helt trygt. Når vi mottar dine personopplysninger, bruker vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å prøve å hindre uautorisert tilgang eller bruk.
Der hvor vi har gitt deg (eller hvor du har selv valgt) et passord som gir deg tilgang til spesifikke deler av websiden vår, er du selv ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig. Vi ber om at du ikke forteller et passord til noen.

Tilgang til innsamlet informasjon
Du kan be om å få se de personopplysningene vi har om deg. Det koster et lite beløp som går til å dekke administrasjon. Dersom du ønsker en kopi av de opplysningene vi har, ber vi om at du tar kontakt med info@habasit.com.
Dersom du tror at vi besitter opplysninger som er feilaktige eller ufullstendige, kan du be oss om å endre eller oppdatere de opplysningene du gir oss via websiden vår ved å ta kontakt som beskrevet nedenfor. Vi vil korrigere eller oppdatere all aktuell informasjon så snart det lar seg gjøre.

Kontakte oss
Dersom du spørsmål om, eller ikke er enig i, vår personvernpolicy, ber vi deg om å bruke info@habasit.com til å ta kontakt med oss. Vi ønsker å få høre om alle slags spørsmål og forslag som angår vår personvernpolicy eller andre forretningsområder

Endringer i policy
Det kan hende at vi endrer denne policyen fra tid til annen. Se gjennom denne personvernpolicyen med jevne mellomrom for å finne ut om det er blitt gjort endringer, og om disse endringene har betydning for deg. I de tilfeller hvor vi allerede har personopplysninger om deg, vil vi ikke endre denne policyen i nevneverdig grad uten at du samtykker.