Ympäristöpolitiikka

Ympäristöajattelu on olennainen osa Habasitin pitkäjänteistä visiota. Tietoisuus tekniikan ja ympäristön välisestä herkästä suhteesta on ohjenuoranamme pyrkiessämme käyttämään ympäristön kannalta niin oikeita prosesseja kuin ylipäätään on mahdollista: Tehdastilojen on oltava optimaalisia ympäristön kannalta. Hindåsissa me esimerkiksi otamme lämpöpuristimien lämpöenergian talteen kehittyneen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän avulla. Hukkamateriaali kierrätetään tai hävitetään ympäristön kannalta asianmukaisella tavalla. Käytämme luonnon ja työympäristön kannalta mahdollisimman mietoja kemikaaleja ja aineita. Komponentteja ja käyttömateriaaleja ostaessamme otamme huomioon ympäristökuormituksen ja uudelleenkäytettävyyden. Uudet automme ovat korkeimman ympäristöluokituksen mukaiset. Voimansiirto- tai kuljetinhihnan rakenteella on suuri merkitys ympäristölle niin valmistuksessa kuin käytössäkin. Siksi pitäydymme suosituksissamme ympäristöä säästäviin ratkaisuihin: Pitkä käyttöikä, mahdollisimman pienet energiahäviöt, maksimaalinen puhtaus, aineiden mahdollisimman pieni kulkeutuminen lähiympäristöön sekä vaaraton kierrätys hävityksen yhteydessä.