Mukautuminen asiakkaiden tarpeisiin

Habasitilla on lähes yksinomaan omaa valmistusta. Joka vuosi tehdään suuria investointeja uusien korkealaatuisten materiaalien tutkimukseen ja kehitykseen. Habasit on monien vuosien ajan menestyksellisesti ottanut käyttöön, testannut ja lanseerannut tuotteita, joissa on mm. parempi kulumiskestävyys, parempi lämpötilavaihtelujen kesto, parempi öljyjen ja kemikaalien kesto sekä ainutlaatuiset hygieeniset ominaisuudet materiaalien laadun ja uusia uria luovan suunnittelun ansiosta. Eri materiaalien valmistus tapahtuu useissa tehtaissa ympäri maailmaa. Jokaisella niistä on oma erikoisalansa. Asiakkaisiin mukautuminen pohjoismaisilla markkinoilla tapahtuu paikallisesti suorittamalla kokoonpano omissa tehtaissa tai Habasitin yhteistyökumppaneiden luona useilla eri paikkakunnilla.