Kunder

Vi er vant til å arbeide med store bedrifter i rollen som leverandør og prosjektleder, men vi verdsetter høyt den store variasjonen av bedrifter som vi ser blant våre kunder. Fra meget store, til relativt små bedrifter, i en mengde forskjellige næringsgreiner. Felles for dem alle er at de ofte har svært spesifikke behov. Gjennom langsiktige kunderelasjoner kan vi skreddersy og tilby optimale løsninger også i de mest krevende tilfellene

 

Habasit gjør løpende store investeringer i forskning og produktutvikling for å kunne være en komplett leverandør for sine kunder. En eneste ansvarlig leverandør mot kunde reduserer risikoen for feilaktigheter i drifts- og transportsystemene, og åpner døren for et godt utviklingsarbeid. Vi tilbyr derfor en mengde forskjellige produkter, samt løpende opplæring i form av kundeseminarer.