Miljøpolicy

Miljøtankegangen er en viktig del av Habasits langsiktige visjon. Bevisstheten om det ømfintlige forholdet mellom teknikk og miljø fører til at vi i arbeidet bruker så miljøvennlige prosesser som overhodet mulig. Lokalene skal være miljømessig optimalisert. I Hindås gjenvinner vi f.eks. varmeenergien fra varmepressene gjennom et avansert oppvarmings- og ventilasjonssystem. Spillmaterialer gjenvinnes eller destrueres på en miljømessig korrekt måte. Vi bruker så miljø- og arbeidsmiljømessig skånsomme kjemikaler og hjelpemidler som mulig. Ved kjøp av komponenter og forbruksmateriell tar vi hensyn til vi miljøbelastning og muligheten til gjenvinning. Våre nye biler har høyeste miljøklasse.

Drivremmens- eller transportbåndets konstruksjon har stor betydning for miljøet, både når det gjelder fremstilling og bruk. Våre anbefalinger preges derfor av miljøriktige løsninger: Lang levetid, minimalt energitap, maksimal hygiene, minimal migrering av stoffer til nærmiljøet samt ufarlig gjenvinning ved destruksjon.