Opplæring

Habasits kunder holder seg oppdatert på spesielle kundeseminarer og spesialtilpassede kurs. Disse foregår under hyggelige former og er kostnadsfrie. På kundeseminarene vises nye produkter og materialer, vanskelige tilfeller som er løst på vellykkede måter blir gjennomlyst, og tips og rådgivning blir gitt i workshops og forelesninger.

Ved disse anledningene kan forskere og produktansvarlige fra Habasit medvirke, samt eksterne forelesere med spesialistkunnskaper på relaterte områder. På kursene får kunden ofte trening i praktisk håndtering og skjøteteknikk, i kombinasjon med transportbånd- og drivremteori.