Marked

Habasits nordiske organisasjon består av et antall samvirkende avdelinger, og et godt utbygd nett av partnere. Med god representasjon og store ressurser, kan vi med sentrale avtaler for kunder med nordiske avdelinger, datterselskaper eller divisjoner, holde sammen prosjekter for hele Norden: Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island.

I de tilfeller der det er aktuelt med verdensomspennende avtaler, skjer dette gjennom samordning i Habasits internasjonale organisasjon som dekker 72 land i fem verdensdeler. I disse store prosjektene inngår ofte en person fra Habasits forsknings- & utviklingsavdeling.