Virksomhet

Habasit er en kundeorientert kompetansebedrift. Vi arbeider i en nær dialog med våre kunder, for på den måten å ligge skrittet foran i utviklingsarbeidet. Samarbeidet med større kunder skjer i utviklingsteam der vi løpende arbeider sammen med kundens hele organisasjon som f.eks. bedriftsledelse, konstruksjons-, drifts- og markedsavdeling. Utviklingsgruppens arbeid har til hensikt å skape bedre lønnsomhet gjennom optimalisert kvalitet i produksjonen, samt maksimal effektivitet og driftssikkerhet.