INTEGRITETSPOLICY – SLIK BEHANDLER HABASIT DINE PERSONOPPLYSNINGER

 Habasit AB ivaretar din integritet. Det er viktig at du føler deg trygg på at dine personopplysninger behandles på en sikker og lovlig måte. All behandling av personopplysninger skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Det innebærer blant annet at Habasit beskytter dine personopplysninger med nødvendige tiltak og at du alltid har rett til å kontakte oss for å få vite hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Du kan lese mer om dine rettigheter i denne policyen og besøke www.datatilsynet.no for mer informasjon om behandling av personopplysninger.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Denne integritetspolicyen beskriver hvordan Habasit behandler dine personopplysninger.

Hvem har ansvar for dine personopplysninger?
Habasit AB, (heretter definert som ”Habasit”, ”oss” eller ”vi”) org.nr. 556102-6633, er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og har ansvar for at slik behandling skjer på en lovlig måte.

Hvordan får Habasit dine personopplysninger?
Habasit samler inn personopplysninger som du oppgir til oss når du f.eks. blir kunde hos oss, kontakter oss via e-post, telefon, sosiale medier eller via kontaktskjemaer på nettsiden, søker om arbeid hos oss eller på annen måte benytter deg av våre tjenester.
Habasit kan også få personopplysninger fra andre kilder enn deg. Opplysningene kan f.eks. komme fra skattemyndighetene eller andre myndigheter.

Hvilke opplysninger behandles?
Habasit behandler de personopplysninger som overleveres til oss og/eller innhentes av oss. Det kan være navn, e-postadresse, faksnummer, telefonnummer, adresseopplysninger, stilling eller yrkestittel, IP-adresse, kundenummer, bankopplysninger, CV, personlig brev, nasjonalitet og andre personopplysninger som du overlater til oss når du bestiller produkter eller benytter deg av våre tjenester.

Hvorfor behandler Habasit opplysninger om deg?
Dine personopplysninger kan komme til å bli behandlet av Habasit for blant annet følgende formål:
- fullbyrde våre forpliktelser overfor deg,
- identifisere deg som kunde og sikre en sikker innlogging på vår nettside,
- kontakte deg,
- gi deg god service ved f.eks. å svare på spørsmål du stiller til oss,
- håndtere og administrere feilmeldinger,
- håndtere og administrere jobbsøknader,
- sende relevant informasjon og markedsføringstilbud om våre produkter og tjenester til deg,
- bruke som underlag ved fakturering og bokføring og
- føre statistikk

Når har Habasit rett til å behandle dine personopplysninger?
Habasit har rett til å behandle dine personopplysninger for å fullbyrde våre forpliktelser overfor deg ifølge avtale eller hvis du har samtykket til behandlingen. Habasit kan også behøve å behandle dine personopplysninger på grunn av krav i lover eller forordninger.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Dine personopplysninger brukes av Habasit og Habasits personopplysningsbehandlere. Personopplysninger leveres ut til visse andre selskaper i konsernet i den grad det er nødvendig for å kunne drive virksomheten. Vi overlater ikke personopplysninger til andre selskaper eller til myndigheter dersom vi ikke er pliktige til å gjøre det i henhold til lover, forordninger eller myndighetsbeslutninger eller for å beskytte våre rettigheter eller tredjeparters rettigheter.
Vi videreformidler, selger eller bytter aldri dine personopplysninger til tredjeparter i markedsføringsøyemed.

Overføring til tredje land
Habasit overfører personopplysninger til land utenfor EU/EØS bare dersom det aktuelle landet har et såkalt adekvat beskyttelsesnivå ifølge EU eller EU-kommisjonen, eller hvis dette er spesielt angitt i forbindelse med at du overlater dine personopplysninger til oss.

Hvor lenge lagrer Habasit dine personopplysninger?
Habasit lagrer dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle formålet med behandlingen i hvert enkelt tilfelle.
Personopplysninger som tilhører en kunde, slettes derfor som utgangspunkt når avtaleforholdet har opphørt under forutsetning av at personopplysninger ikke deretter må lagres for f.eks. bokføringsformål.

Hvilke rettigheter har du?
Du har rett til når som helst (kostnadsfritt en gang i året) å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Din anmodning skal være skriftlig og egenhendig undertegnet samt inneholde opplysninger om navn og personnummer. Dette trenger vi for å sikre at vi utleverer opplysningene til rett person.
Hvis dine opplysninger er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du be om å få dem korrigert. Vi kan ikke slette dine opplysninger dersom det foreligger et lovfestet krav om lagring, f.eks. bokføringsregler eller når det finnes andre legitime grunner til at opplysningene må lagres, f.eks. ubetalt gjeld.
Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til å la oss behandle dine personopplysninger.
Anmodning om registerutdrag, informasjon eller korrigering av feilaktige opplysninger sendes til:
Habasit AB
Kalle Bas Väg 1
Box 73
SE-438 05 Hindås, Sverige
Informasjonen kommer til å bli sendt til din folkeregisteradresse.
Ved behov har du dessuten rett til å inngi klager til Datatilsynet som er tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger.

Hvordan beskyttes dine opplysninger?
Habasit arbeider kontinuerlig med å treffe alle egnede tekniske og organisatoriske tiltak som kreves i hvert enkelt tilfelle for å beskytte dine personopplysninger og for øvrig sikre at behandlingen skjer i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Cookies
Habasits nettsted bruker små tekstfiler, såkalte cookies, for å gjøre det enklere for deg å bruke nettstedet. Vi bruker fremfor alt cookies for å samle inn statistikk om brukernes besøk og for å forbedre opplevelsen. Det kan f.eks. handle om at valg du gjør på nettstedet, blir lagret. Vi benytter oss også av cookies for en viss type markedsføring. Du kan lese mer om vår bruk av cookies på nettstedet vårt.

Oppdatering av denne integritetspolicyen
Habasit gjør løpende endringer i denne integritetspolicyen. En ny versjon blir gjeldende når den gjøres tilgjengelig på nettstedet www.habasit.se
Kontaktinformasjon
Nøl ikke med å kontakte oss hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger. Vår kontaktinformasjon finner du nedenfor.
Habasit AB
Kalle Bas Väg 1
Box 73
SE-438 05 Hindås, Sverige
admin.habasitab@habasit.com

Denne integritetspolicyen gjelder f.o.m. 15. mai 2018